Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Máy bơm Tân Hoàn Cầu

Máy bơm Tân Hoàn Cầu


leedo ldMáy bơm ly tâm LEEDO LD-370 0.5HP
1.089.000
leedo ldMáy bơm ly tâm LEEDO LD-750 1HP
1.342.000
leedo ldMáy bơm ly tâm LEEDO LD-1100 1.5HP
1.595.000
leedo ldMáy bơm ly tâm LEEDO LD-1500 2HP
2.046.000
leedo ldMáy bơm ly tâm LEEDO LD-2200 3HP
2.794.000
bom cao apMÁY BƠM CAO ÁP Tân Hoàn Cầu SUPER WIN SP-1100 1.5HP
1.595.000
bom cao apBƠM CAO ÁP SUPER WIN SP-1500 2HP
2.046.000
bom cao apBơm hút giếng sâu Tân Hoàn Cầu ABC-1500 2HP
3.036.000
bom cao apMÁY BƠM CAO ÁP SUPER WIN SP 750 3HP
1.595.000
bom cao apBƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC - 2200-3 3HP
3.546.000
bom cao apMáy bơm cao áp Tân Hoàn Cầu SUPER WIN SP-2200 3HP
2.794.000